Thứ năm ngày 28/05/2020
 Liên kết
 

 Video Clip
 

        Dịch vụ quản lý phần vốn góp của CBCNV Tập đoàn

           17:29, 17/05/2011
- Nhiệm vu:
      
      +  Đại diện cho CBCNV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia đầu tư, góp vốn vào
          các Công ty Cổ phần.
 
      +  Đại diện cho CBCNV Tập đoàn tham gia quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Dầu
          khí Việt Nam và CBCNV của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào các Công ty Cổ phần.
 
      +  Thông qua hình thức uỷ thác đầu tư, thay mặt CBCNV trong Tập đoàn Dầu khí Việt
          Nam đầu tư, góp vốn vào các liên doanh, các Công ty Cổ phần ở các lĩnh vực
          trong khuôn khổ của Pháp luật.
 
      +  Nhận uỷ thác đầu tư của các Công ty, CBCNV trong và ngoài ngành.

- Nội dung công việc:
 
      + Quản lý phần vốn góp của CBCNV, đại diện cho CBCNV tại các kỳ họp Đại hội 
         đồng cổ đông;
 
      + Cấp giấy chứng nhận góp vốn;
 
      + Thực hiện chuyển nhượng cổ phần;
 
      + Chi trả cổ tức hàng năm...

- Các dự án PVFI đã triển khai:
 
      + Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank)
 
      + Công ty Cổ phần Xi Măng Hạ Long
 
      + Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
 
      + Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình
 
      + Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn
 
      + Ngân hàng TMCP Dầu khí
 
      + Công ty CP Thuỷ điện Hủa Na
 
      + Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí
 
      + Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

        Dịch vụ quản lý cổ đông

           17:29, 17/05/2011
-  Giới thiệu chung:
 
      + Quản lý cổ đông (QLCĐ) là một trong các dịch vụ của Công ty PVFI cung cấp cho
         các công ty cổ phần và Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa nhưng chưa niêm
         yết với mong muốn kết hợp để quản lý cổ đông chuyên nghiệp hơn, giúp các cổ 
         đông thực hiện các quyền một cách thuận tiện nhất cũng như giúp cho doanh
         nghiệp tạo lập thị trường cho cổ phiếu của doanh nghiệp.
 
      + Quản lý cổ đông là nghiệp vụ quản lý sổ cổ đông, số dư cổ phần, quản lý việc
         chuyển nhượng cổ phần và thực hiện quyền cho cổ đông theo sự ủy quyền của
         tổ chức phát hành.
      
Nội dung quản lý cổ đông bao gồm:

      +  Quản lý danh sách cổ đông

      +  Quản lý chuyển nhượng

      +  Quản lý các quyền cổ đông
 
Lợi ích của dịch vụ quản lý cổ đông mang lại cho các tổ chức, đơn vị phát hành:

      +  Quản lý chi tiết các thông tin liên quan đến cổ đông bằng văn bản và tệp dữ liệu 
           chính xác, nhanh chóng;

      +  Kiểm soát và xác nhận quá trình mua bán và số cổ phần nắm giữ của các cổ đông,
          theo dõi liên tục tình hình tăng, giảm cổ phần của từng cổ đông trong quá trình mua 
          mới, phát hành thêm hoặc chuyển nhượng giữa các cổ đông;

      +  Cung cấp thông tin và danh sách cổ đông theo định kỳ.

      +  Thông báo và thanh toán cho các cổ đông về việc chi trả cổ tức, quyền được mua 
          cổ phần phát hành thêm, cổ phiếu thưởng...

      +  Tạo dựng tính thanh khoản cho cổ phiếu của tổ chức phát hành qua đó nâng cao
          uy tín của Tổ chức phát hành với nhà đầu tư.
 
logo pvfi
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
Địa chỉ: 163 Bà Triệu - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+844) 35148699 Fax: (+844) 35148599 - Email: info@pvfi.com.vn
Giấy phép: số 380/GP-BC cấp ngày 11/09/2007 của Bộ Thông Tin & Truyền Thông Cục Báo Chí
Thiết kế và phát triển bởi VINADES.,JSC