Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết xin đọc file đính kèm: download

Tác giả bài viết: PVFI