Lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng mạnh

Lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng mạnh
Theo báo cáo nhanh về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 6-12/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn với mức tăng tương đối lớn, từ 1,15% đến 3,56%; trong đó lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng mạnh nhất (tăng 3,56%) hiện đứng ở mức 12,19%.

Tính đến ngày 10/11/2010, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ đạt xấp xỉ 100.756 tỷ VND và 3.595 triệu USD, bình quân đạt khoảng 20.151 tỷ VND và 719 triệu USD/ngày.

Trong tuần, các giao dịch chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần). Doanh số giao dịch qua đêm chiếm tỷ trọng lớn, cụ thể: giao dịch bằng VND qua đêm đạt 55.456 tỷ, chiếm tới 55% so với tổng doanh số giao dịch trong tuần; doanh số giao dịch bằng USD qua đêm đạt 2.319 triệu USD, chiếm 65% tổng doanh số giao dịch trong tuần.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn với mức tăng tương đối lớn, từ 1,15% đến 3,56%; trong đó lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng mạnh nhất (tăng 3,56%) hiện đứng ở mức 12,19%. Lãi suất không kỳ hạn giảm nhẹ 0,23%.

Lãi suất bình quân của các kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống dao động xung quanh mức 12%-13%. Tuần này không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng. Các giao dịch kỳ hạn 12 tháng phát sinh rất ít.

Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD cũng tăng ở hầu hết các kỳ hạn; trong đó lãi suất qua đêm và 1 tuần tăng nhẹ; lãi suất kỳ hạn từ 2 tuần đến 6 tháng có mức tăng tương đối, với các mức tăng từ 0,13% đến 0,73%. Riêng lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm 0,17%.

Tuần này không phát sinh giao dịch USD không kỳ hạn. Các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên ít phát sinh giao dịch.

Trong tuần, lãi suất huy động tăng khoảng 1%/năm so với tuần trước sau khi NHNN điều chỉnh tăng các lãi suất điều hành của NHNN. Hiện nay, lãi suất huy động niêm yết phổ biến ở mức: Không kỳ hạn 3%/năm, kỳ hạn dưới 1 tháng 7,5-11,2%/năm, 1-12 tháng 12%/năm, trên 12 tháng 11-12%/năm. Bên cạnh đó, một số NHTM áp dụng các hình thức khuyến mại bằng lãi suất, tiền mặt hoặc thỏa thuận lãi suất đối với những khoản tiền gửi giá trị lớn làm cho lãi suất huy động thực tế cao hơn lãi suất niêm yết.

Lãi suất cho vay tăng khoảng 1-1,2%/năm so với tuần trước. Hiện nay, lãi suất cho vay đối với nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, chi phí sản xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa phổ biến ở mức 12-12,75%/năm; đối với các đối tượng sản xuất kinh doanh khác từ 13-16%/năm.

Lãi suất huy động từ dân cư phổ biến ở mức: Không kỳ hạn 0,2-0,5%/năm, dưới 1 tháng 3,5-4,2%/năm, 3-12 tháng 3,7-5,2%/năm, trên 12 tháng 4,2-5,6%; lãi suất huy động từ tổ chức kinh tế phổ biến 1%/năm. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 5,5-6,5%/năm đối với ngắn hạn, 6-8%/năm đối với trung và dài hạn.

Thị trường ngoại hối đã có những biểu hiện tích cực hơn. Hiện tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 19.495/19.500 đ/USD.

Nguồn tin: DĐDN