SME: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Dư Văn Toàn

SME: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Dư Văn Toàn
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SME) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 21/11 về việc thay đổi kế toán trưởng.

Bà Phạm Vân Khánh sẽ phụ trách kế toán của công ty thay thế ông Toàn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SME) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 21/11 về việc thay đổi kế toán trưởng.

Theo nội dung Nghị quyết, HĐQT thông qua bổ nhiệm bà Phạm Vân Khánh phụ trách kế toán của công ty thay thế cho ông Dư Văn Toàn là kế toán trưởng.

Đầu tháng 11 này, SME bị HNX đưa vào diện kiểm soát từ 4/11/2011 và công ty đang bị VSD đình chỉ hoạt động lưu ký 1 tháng.

Nguồn tin: CafeF