Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVFI và PTC

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVFI và PTC

Nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các  đơn vị thành viên trong Tập đoàn, ngày 05/12/2009, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC). Lễ ký kết diễn ra với sự có mặt của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của hai Công ty.

Thoả thuận hợp tác là một bước tiến quan trọng để hai bên có thể tận dụng và phát huy tốt các lợi thế, cùng hỗ trợ, chia sẻ các cơ hội kinh doanh và đẩy mạnh phát triển các dịch vụ trong lĩnh vực quản lý và điều hành khách sạn. Trước mắt, PTC sẽ giúp PVFI trong công tác quản lý, điều hành khách sạn Sao Phương Bắc tại thị trấn Sapa - tỉnh Lào Cai. Đồng thời, hai bên cam kết sẽ cùng nhau xây dựng sản phẩm du lịch chung giữa Khách sạn Phương Đông và Khách sạn Sao Phương Bắc cũng như quảng bá tuyên truyền hình ảnh của mình đến du khách trong và ngoài nước.

Sau Lễ ký kết này, hai bên tiến hành triển khai ngay các dịch vụ cụ thể  đảm bảo thực hiện hợp tác hiệu quả, cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế của PVFI và PTC.