Lãnh đạo Công ty PVFI tham gia triển khai các chương trình hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Dầu khí QGVN với các Tỉnh Nam Định, Thái Bình, Lào Cai

Lãnh đạo Công ty PVFI tham gia triển khai các chương trình hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Dầu khí QGVN với các Tỉnh Nam Định, Thái Bình, Lào Cai

       

 


Thực hiện chủ trương hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với các Tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Lào Cai ... vv, hiện nay Công ty PVFI đã và đang phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tìm kiếm, xem xét và đánh giá cơ hội đầu tư tại các địa phương trên.

       Các dự án tại Tỉnh Nam Định:

-     Khu Công nghiệp Hồng Tiến

-     Bệnh viện Đa khoa 700 giường Tỉnh Nam Định

-     Phát triển các dịch vụ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm trên địa bàn Tỉnh

      Các dự án tại Tỉnh Thái Bình:

-     Đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện công suất 1.200MW

-     Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Vành

-     Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

-     Khách sạn Du lịch Thái Bình

      Các dự án tại Tỉnh Lào Cai:

-     Khu Thương mại Kim Thành

-     Xây dựng Khách sạn 3 sao tại Thành phố Lào Cai

-     Xây dựng Khu du lịch sinh thái tại SaPa