Công ty PVFI ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty PVSD.

Công ty PVFI ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty PVSD.
Ngày 02/12/2010, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty PVFI và Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD).
Tới dự buổi Lễ có Ông Lê Văn Châu - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Đà, Ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVFC, Ông Phạm Huy Tuyên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVFC, Ông Nguyễn Ngọc Quý – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Ông Nguyễn Huy Hòa – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVC cùng lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị đối tác và Ban lãnh đạo của hai Công ty.
 
Nội dung thỏa thuận giữa Công ty PVFI với Công ty PVSD là hợp tác trên các mặt hoạt động kinh doanh để khai thác thế mạnh, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Bên; theo đó các bên sẽ cùng nhau hợp tác đầu tư phát triển các dự án đầu tư xây dựng hướng tới thực hiện tốt nhất chính sách nhân viên Tập đoàn, góp phần vào thắng lợi chung mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 
 
Phát biểu tại buổi lễ Ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam chúc mừng hai Công ty. Ông cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và là nhà tài trợ vốn cho các dự án của PVFI.