Chủ nhật ngày 23/02/2020
 Liên kết
 

 Video Clip
 

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đối với khách hàng đang ủy quyền cho PVFI đại diện phần vốn góp tại Xi măng Hạ Long (lần 2)

Công văn số 131/TB-PVFI về việc thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đối với khách hàng đang ủy quyền cho PVFI đại diện phần vốn góp tại Xi măng Hạ Long ngày 04/12/2014.

Thông báo chi trả cổ tức Đợt 1 - năm 2011 cho cổ đông sở hữu cổ phần CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petrol Land)

Thông báo chi trả cổ tức Đợt 1 - năm 2011 cho cổ đông sở hữu cổ phần CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petrol Land)

Công văn số 05/PVFI-ĐT&DVTC về việc thông báo chi trả cổ tức Đợt 1 - năm 2011 cho cổ đông sở hữu cổ phần CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petrol Land) ngày 26/01/2015.

Thông báo tình hình thực hiện đối với khách hàng đang ủy quyền cho PVFI đại diện phần vốn góp tại Xi măng Hạ Long

Thông báo tình hình thực hiện đối với khách hàng đang ủy quyền cho PVFI đại diện phần vốn góp tại Xi măng Hạ Long

Thông báo số 25/TB-PVFI về việc tình hình thực hiện đối với khách hàng đang ủy quyền cho PVFI đại diện phần vốn góp tại Xi măng Hạ Long ngày 25/5/2015

Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Công văn số 76/PVFI-TCHC&PC ngày 10/11/2016 về việc công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

  Trang trước  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 
logo pvfi
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
Địa chỉ: 163 Bà Triệu - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+844) 35148699 Fax: (+844) 35148599 - Email: info@pvfi.com.vn
Giấy phép: số 380/GP-BC cấp ngày 11/09/2007 của Bộ Thông Tin & Truyền Thông Cục Báo Chí
Thiết kế và phát triển bởi VINADES.,JSC